przeglądanie Kategoria

Pielęgnacja

PLUSY ujemnej temperatury

Czy lubicie chłód na dworze? Zmiana smaku owoców, przebudzenie nasion, zawiązywanie pąków kwiatowych, poprawa struktury gleby, eliminacja szkodników - to wszystko odbywa się za sprawą niskiej temperatury. Po prostu, wszystko jest po coś!

Pielęgnacja rabat naturalistycznych

Rabaty obsadzone naturalistyczną roślinnością, składającą się głównie z bylin, traw ozdobnych oraz owocujących drzew i krzewów, poza swą „dziką urodą”, którą doceniamy przede wszystkim my, są też ogromnie pożyteczne dla owadów, ptaków i mniejszych…

Jak uprawiać szczepione pomidory w gruncie

Szczepione pomidory, podobnie jak w przypadku drzew owocowych lub ozdobnych, otrzymujemy po połączeniu podkładki (rośliny o określonych cechach systemu korzeniowego) z właściwą, atrakcyjną odmianą pomidora, która dostarczy owoców.

Co zrobić z zaniedbanymi jabłonkami?

Czasami po zakupie nieruchomości okazuje się, że odziedziczyliśmy po wcześniejszym właścicielu zaniedbane jabłonie i zastanawiamy się: co teraz z nimi zrobić? Czy usunąć ... no, ale trochę szkoda pozbywać się drzew ...