Jesienny konkurs już rozstrzygnięty!

0

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłane zgłoszenia. Zdecydowana większość odpowiedzi była poprawna – więc nie ma wątpliwości, że wiedza o cebulkach kwiatowych wśród użytkowników naszego portalu jest wysoka.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów konkursu, którym prześlemy nagrody ufundowane przez sponsora, firmę wysyłkową Cebulkowe Ogrody.

Nagrody zawierające 50 cebulek w zestawie otrzymują:
1. Stanisława  Kozina (Legnica)
2. Elżbieta Tomczyńska (Kalisz)
3. Marzena Rogozik (Wielmoża)

Nagrody zawierające 25 cebulek w zestawie otrzymują:
1. Anna Gąsiorowska (Opatów)
2. Anna Popis (Warszawa)

Serdecznie gratulujemy wygranej!
Redakcja portalu NaOgrodowej.pl

 


 

Poniżej tekst, jakim zapraszaliśmy Państwa do wzięcia udziału w konkursie:

Wraz z rozpoczęciem jesiennego sezonu sadzenia cebulek kwiatowych zapraszamy do udziału w cebulkowym konkursie. Aby znaleźć się na liście osób, spośród których wylosujemy laureatów należy poprawnie odpowiedzieć na jedno ogrodnicze pytanie. Do wyboru są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest dobra. Sprawdź swoją wiedzę ogrodniczą i wygraj zestaw cebulek kwiatowych!

Pytanie konkursowe:
Kiedy sadzimy cebulki tulipanów w ogrodzie?

Odpowiedzi:
a) w marcu i kwietniu
b) w czerwcu i lipcu
c) we wrześniu i październiku

Jeśli znasz odpowiedź, zarejestruj ją pod tekstem konkursu do 20 września 2012 roku.

WAŻNE!: W odpowiedzi podaj adres pocztowy, na który należy wysłać nagrodę, jeśli ją wylosujesz.

Nagrody w konkursie to cebulki do sadzenia jesienią:
3 zestawy po 50 sztuk
2 zestawy po 25 sztuk.

krokusyplFundatorem nagród jest sklep wysyłkowy Cebulkowe Ogrody.

Zapraszamy do udziału w konkursie!


 

Regulamin konkursu

 ORGANIZATOR I PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Organizatorem konkursu jest firma Horticom, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bychowskiej 62, NIP 113-156-24-43, Regon 141066596.

2. Fundatorem nagród jest firma Art Net, Boryszew 31B, 05-462 Wiązowna, NIP: 825-180-42-08, REGON: 141021984

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez organizatora na stronie www.Naogrodowej.pl w terminie od 20 sierpnia do 20 września 2012 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu.

3. Warunkiem przekazania nagrody jest dostarczenie pełnego adresu pocztowego przez nagrodzonego użytkownika razem z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować odpowiedź konkursową pod tekstem konkursu na portalu www.NaOgrodowej.pl.

2. Termin zgłaszania odpowiedzi upływa z dniem 20 września 2012 roku.

3. Przy rejestrowaniu odpowiedzi należy podać adres pocztowy, na który zostanie wysłana ewentualna nagroda.

NAGRODY ORAZ  ZASADY ICH PRZYZNANIA I WYSYŁKI

1. Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody: 5 zestawów cebulek kwiatowych, z czego 3 zestawy po 50 sztuk, 2 zestawy po 25 sztuk.

2. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę będą brane tylko te zgłoszenia, które zawierały poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe oraz pełny adres do wysyłki ewentualnej nagrody.

3. Do dnia 25 września 2012 spośród poprawnych zgłoszeń konkursowych przedstawiciele firmy Horticom wylosują 5 osób, które otrzymają nagrody konkursowe.

4. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 2 października  2012 (data wysyłki) roku Pocztą Polską.

5. Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu oraz nazwa miejscowości, gdzie zamieszkują (bez podania dokładnego adresu) zostaną opublikowane na  portalu NaOgrodowej.pl

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. Przesłanie danych adresowych przez uczestników konkursu  oznacza ich zgodę na przetwarzanie powyższych danych na potrzeby konkursowe

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Horticom, ul. Bychowska 62, 04-536 Warszawa, z dopiskiem ‘Konkurs jesienny” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

You might also like More from author

Leave A Reply