Ekologia – najważniejsze informacje!

0

Ekologia wielu osobom bardzo często może kojarzyć się z jedzeniem wyłącznie warzyw, owoców, sadzeniem drzew, segregacją śmieci, oraz osobami ze świata nauki, które przypinają się do drzew. Jest to jednak mylne pojęcie, gdyż samo zjawisko ekologii jak i profesja ekologa jest ma o wiele szersze znaczenie. Dobrze jest zatem uświadomić sobie czym tak naprawdę jest ekologia oraz kim jest i jakie ma obowiązki ekolog.

Czym jest ekologia?

Na podstawie definicji ekologia jest to jedna z dziedzin biologii, która zajmuje się analizowaniem oraz opisywaniem wielu zależności. Dotyczą one zarówno wybranych organizmów żywych jak i oddziaływania na siebie wybranego gatunku spośród organizmów żywych na środowisko naturalne, w którym funkcjonuje.

W ramach ekologii występuje podział na dwie grupy. Zaliczają się do nich:

  • Ekologia gatunku – opisywanie oraz nazywanie zjawisk, a także zależności zachodzących w życiu i funkcjonowaniu jednego gatunku roślin lub zwierząt;

  • Ekologia zespołów wielogatunkowych – drugi rodzaj ekologii, który dotyczy opisu oraz analizy zależności pomiędzy wybranymi gatunkami organizmów żywych.

Jak potocznie rozumiana jest ekologia?

Choć nie jest to zgodne ze stanem rzeczywistym ekologia dosyć często utożsamiana jest z negatywnym zjawiskiem, które ma na celu wyłącznie narzucanie niczym nie popartych nawyków oraz zbioru działań. Dotyczą one m.in jedzenie wyłącznie zdrowych produktów, rezygnacja z mięsa, korzystanie wyłącznie ze źródeł odnawialnych energii, czy też pokazywanie w mediach sprzeciwu przeciw wycince drzew.

Warto jednak wiedzieć, iż ekologię określają następująca słowa:

  • wyprodukowany ze składników naturalnych;

  • związany z ochroną środowiska;

  • dotyczący zależności pomiędzy środowiskiem naturalnym a funkcjonowaniem roślin oraz zwierząt.

Zasadniczą różnicą pomiędzy potocznym rozumieniem ekologii a prawdziwą definicją jest fakt, iż ekologia to nauka biologii, która określa i propaguje tego typu działania. Nie ma to nic wspólnego z przekonywaniem bądź zmuszaniem wybranych grup osób do podejmowania działań na rzecz lepszego zrozumienia środowiska naturalnego czy też dbania o jego dobry stan.

Kim jest ekolog?

Wbrew pozorom wokół profesji ekologa urosło również wiele mitów oraz stereotypów. Nie zagłębiając się jednak w szczegóły dotyczące tego typu niepotwierdzonych informacji warto zdawać sobie sprawę kim jest ekolog. Według definicji ekolog to naukowiec, który zajmuje się badaniem środowiska naturalnego oraz organizmów żywych. Jednocześnie ekolodzy analizują oraz opisują zmiany jakie funkcjonują w środowisku naturalnym.

Warto również zdawać sobie sprawę, iż ekolodzy zajmują się badaniem przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Tym samym są oni niejako zobligowani do opisywania zjawisk oraz zmian zarówno wśród roślin, zwierząt, jak i zmian np. ukształtowania terenu oraz wpływu takiego działania na życie i funkcjonowanie grup organizmów żywych.

Co oznacza ekologiczne podejście do życia?

Z profesją ekologa jak i z ogólną definicją ekologii niezaprzeczalnie związane jest pojęcie ekologicznego podejścia do życia. Choć niektóre osoby mogą błędnie postrzegać i rozumieć ekologiczne podejście do życia warto wiedzieć co oznacza być ekologicznym. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ekologiczne podejście do życia oznacza:

  • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego – objawia się ono między innymi korzystaniem z odnawialnych źródeł energii (choćby fotowoltaiki, która generuje czysty prąd ze słońca) np. elektrycznej lub cieplnej, dobrowolne sadzenie drzew czy też brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

  • propagowanie działań ekologicznych – ma ono na celu zachęcanie innych do nie używania plastiku (bądź jego ograniczenia), czy też do instalowania systemów pozyskiwania energii np. ze Słońca w swoim gospodarstwie domowym;

  • zapoznawanie się oraz stosowanie się do nowych informacji, wyników analiz oraz apeli naukowców z dziedziny ekologii – dotyczą one zwracania uwagi na ochronę wybranego gatunku roślin czy też zwierząt czy też stosowanie np. żarówek energooszczędnych w domu. Ma to na celu m.in. ograniczenie zużywania tak cennych składników jak woda.

You might also like More from author

Leave A Reply