Pomidorowy konkurs Kasi i Andrew Bellingham – wygraj szczepione pomidory w naszym wiosennym konkursie

0

Laureatki „pomidorowego” konkursu to:

Halina Puławska

Weronika Czech

Serdecznie gratulujemy wygranej!!!

 

*********************

Czy wiesz, że …

szczepione pomidory rosną na podkładkach, które są odporne na szkodniki oraz choroby odglebowe pomidorów. Dzięki temu ich uprawa jest łatwiejsza – naturalnie zdrowych roślin nie musimy utrzymywać przy życiu za pomocą sztucznych nawozów oraz chemicznych środków ochrony roślin. Tak więc szczepione pomidory, a także inne szczepione rośliny takie jak bakłażany, ogórki, melony czy papryki są idealne do uprawy ekologicznej.

Wszystkie nasze szczepione warzywa są szczepione ręcznie, według prastarej metody pochodzącej jeszcze z czasów biblijnych. Nie używamy do tego ani maszyn, ani chemii – do szczepienia potrzebny jest jedynie ostry nóż i umiejętność ogrodnika.

Na szczepionych pomidorach możecie spodziewać się aż do 75% większych plonów! Sami tego doświadczamy każdego roku w naszym ogrodzie i możemy spokojnie polecić ich uprawę zarówno amatorom, jak i doświadczonym ogrodnikom. W ofercie mamy odmiany o owocach koktajlowych (Favorita), daktylowych (Dasher), śliwkowych (Cornabel) oraz przepysznych owocach żółtych (Bolsano) i ciemnych (Kakao). Są także pomidory malinowe (Tomimaru Muchoo) i tzw. bawole serce (Gormandia). A więc dla każdego coś dobrego, a co najważniejsze – zdrowego! Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie i wygrania tych super pomidorów!

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE POMIDOROWYM:
 1. Prześlij zdjęcie ładnego ogrodu, ukwieconego tarasu lub balkonu.
 2. Podaj nazwy 3 odmian pomidorów szczepionych oferowanych w sklepie OgródBellingham
 3. Zapisz się na Newsletter ’a w sklepie internetowym OgródBellingham www.ogrodbellingham.redcart.pl
 4. Prześlij zdjęcie oraz nazwy odmian pomidorów do nas na adres: biuro@angielskieogrody.com
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 maja 2018 r.
Wyniki
konkursu ogłosimy do 22 maja 2018 r.
Wygrają dwa najciekawsze zdjęcia, przy spełnieniu pozostałych warunków konkursu. Przeczytaj REGULAMIN KONKURSU.
Nagrody: 2 zestawy po 3 pomidory szczepione i 3 pomidory wzmacniane.
Paczki z nagrodami wyślemy na nasz koszt do końca maja.
Sponsorem konkursu jest SklepNaOgrodowej.pl

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU na najciekawsze zdjęcie ogrodu, ukwieconego tarasu lub balkonu:

 

ORGANIZATOR I PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Horticom, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bychowskiej 62, NIP 113-156-24-43, Regon 141066596. Konkurs zostanie przeprowadzony przez organizatora na stronie www.Naogrodowej.pl w terminie od 4 do 18 maja 2018 roku.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu.
 3. Warunkiem przekazania nagrody jest wykonanie zadania konkursowego oraz dostarczenie pełnego adresu pocztowego przez nagrodzonego użytkownika.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wpisać swój adres mailowy do newslettera w Sklepie OgródBellingham na stronie http://www.ogrodbellingham.redcart.pl oraz spośród odmian pomidorów dostępnych w sklepie wybrać 3 i przysłać ich nazwy wraz ze zdjęciem ogrodu, ukwieconego tarasu lub balkonu na adres biuro@angielskieogrody.com
 2. Termin zgłaszania odpowiedzi upływa z dniem 18 maja 2018 roku.
 3. Informacja o ewentualnej wygranej oraz prośba o podanie adresu pocztowego dla dostarczenia nagrody zostanie odesłana na adres mailowy, z którego przysłane zostało zgłoszenie do konkursu. W przypadku braku odpowiedzi od użytkownika, któremu przyznano nagrodę, po siedmiu dniach oczekiwania wybrany zostanie kolejny laureat, któremu zostanie przekazana nagroda. Osoba, która nie skontaktuje się organizatorem konkursu w ciągu siedmiu dni od wysyłki maila z informacją o nagrodzie traci prawa do tej nagrody.

 

NAGRODY ORAZ  ZASADY ICH PRZYZNANIA I WYSYŁKI

 1. Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody: dwa zestawy składające się z 3 odmian pomidorów szczepionych oraz 3 odmian pomidorów wzmocnionych.
 1. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia tych uczestników, który adres mailowy znajdzie się w newsletterze na stronie http://www.ogrodbellingham.redcart.pl i jednocześnie z tego adresu zostanie przesłane zgłoszenie na adres biuro@angielskieogrody.com
 2. Do dnia 22 maja 2018 r spośród poprawnych zgłoszeń konkursowych przedstawiciele firmy Horticom wybiorą 2 osoby, które otrzymają nagrody konkursowe.
 3. Nagrody zostaną wysłane do końca maja 2018 roku (wysyłka kurierska).
 4. Imiona i nazwiska laureatów będą opublikowane na portalu NaOgrodowej.pl

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres pocztowy) zostaną zebrane tylko od laureatów konkursu i będą przeznaczone do wysyłki nagród. Miesiąc po zakończeniu konkursu zostaną usunięte.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 6. Przesłanie danych adresowych przez uczestników konkursu oznacza ich zgodę na przetwarzanie powyższych danych na potrzeby konkursowe.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Horticom, ul. Bychowska 62, 04-536 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs pomidorowy” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

You might also like More from author

Leave A Reply