Newsletter

Jeżeli chcesz odwołać subskrypcję kliknij tutaj

Przejdź do sklepu

Regulamin konkursu: Pyszne i zdrowe pomidory

ORGANIZATOR I PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Horticom, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bychowskiej 62, NIP 113-156-24-43, Regon 141066596. Konkurs zostanie przeprowadzony przez organizatora na stronie www.Naogrodowej.pl oraz www.SklepNaOgrodowej.pl w terminie od 30 stycznia 2017r do 15 lutego 2017r.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu.

3. Warunkiem przekazania nagrody jest wykonanie zadania konkursowego oraz dostarczenie pełnego adresu pocztowego przez nagrodzonego użytkownika .

 

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić zadanie konkursowe polegające na przesłaniu zdjęcia swojego warzywnika oraz listy 5ciu odmian z oferty sklepu ogrodbellingham.redcart.pl na adres mailowy konkurs@naogrodowej.pl oraz wpisaniu się do newsletter’a na stronie ogrodbellingham.redcart.pl

2. Termin zgłaszania odpowiedzi trwa od 30 stycznia do 15 lutego 2017r.

3. Informacja o ewentualnej wygranej oraz prośba o podanie adresu pocztowego dla dostarczenia nagrody zostanie odesłana na adres mailowy, z którego przysłane zostało zgłoszenie do konkursu. W przypadku braku odpowiedzi od użytkownika, któremu przyznano nagrodę, po siedmiu dniach oczekiwania wybrany zostanie kolejny laureat, któremu zostanie przekazana nagroda. Osoba, która nie skontaktuje się organizatorem konkursu w ciągu siedmiu dni od wysyłki maila z informacją o nagrodzie traci prawa do tej nagrody.

 

NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNANIA I WYSYŁKI

1. Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody:

3 zestawy składające się z 6ciu sadzonek pomidorów.

2. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia tych uczestników, którzy nadesłali poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe na adres konkurs@naogrodowej.pl.

3. Do dnia 23 lutego 2017 r spośród poprawnych zgłoszeń konkursowych przedstawiciele firmy Horticom wybiorą 3 osoby, które otrzymają nagrody konkursowe.

4. Nagrody zostaną wysłane po 10 maja 2017 r (w tym terminie sadzonki należy wysadzać na miejsca stałe).

5. Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu oraz nazwa miejscowości, gdzie zamieszkują (bez podania dokładnego adresu) zostaną opublikowane na portalu NaOgrodowej.pl

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. Przesłanie danych adresowych przez uczestników konkursu oznacza ich zgodę na przetwarzanie powyższych danych na potrzeby konkursowe

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Horticom, ul. Bychowska 62, 04-536 Warszawa, z dopiskiem „Jesienny cebulkowy konkurs NaOgrodowej” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

odpowiedż na pytanie konkursowe

Aby uczestniczyć w konkursie zaloguj się lub jeśli nie posiadasz hasła zarejestruj się.

przeczytaj także

Pielęgnacja żywopłotu formowanego

więcej...

Ozdobny, a także edukacyjny ogród Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego w Hrabstwie Surrey

więcej...

Pochwal się swoim warzywnikiem i wygraj niezwykłe sadzonki pomidorów

więcej...

Czerwiec to najlepszy miesiąc, aby zwiedzić ogrody przy Mottisfont Abbey w Hampshire

więcej...

Konkurs fotograficzny ZIOŁA sponsorowany przez magazyn ZIELEŃ TO ŻYCIE

więcej...

komentarze

Brak komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz

Aby dodać komentarz zaloguj się lub jeśli nie posiadasz hasła zarejestruj się.

katalog roślin »

Hiacyntowiec zwisły
Hyacinthoides non-scripta
więcej...

wydarzenia »

Od 11 do 20 listopada 2016 Ogród Botaniczny w Łodzi zaprasza na wystawę storczyków  więcej...

zwiedzanie ogrodów »

Jest to bez wątpienia największy i najbardziej znany ogród we Florencji. więcej...

konkurs

Do wygrania zestawy cebulek do wiosenego sadzenia więcej...


© 2015 copyright NaOgrodowej.pl | Tworzenie stron www: AR Jankowski.media.pl